UZAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MESAFELI SATIŞ SÖZLEŞMESI


1. TARAFLAR


SATICI BİLGİLERİ


Unvanı: 3D Probox Teknoloji Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ('SATICI')

Adresi:Kınıklı mah. Hüseyin Yılmaz cad. No:67 Pamukkale Teknokent B Blok G04

Pamukkale/Denizli/TÜRKİYE

MERSİS No: 0001212047300001

E-Posta Adresi: [email protected]


KULLANICI BİLGİLERİ


Adı Soyadı / Unvanı: [.] (“KULLANICI”)

Adresi: [.]

Telefon: [.]

E-posta: [.]2. SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI


1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ( “Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ( “Kanun”) ve 20237 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun'dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.


2. İşbu Sözleşme'nin konusunu; KULLANICI'nın, www.3dprobox.com alan adlı internet sitesinden ve 3D PROBOX adlı mobil uygulamadan ( “İnternet Sitesi/Mobil Uygulama”) hizmet ( “Ürünler”) satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme'de belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve 20237 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.


3. KULLANICI bu Sözleşme'yi Web sitesi/Mobil Uygulama üzerinden onayladıktan sonra, siparişini verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunacaktır.3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT VE ABONELİK SİSTEMİ


İş bu sözleşmenin konusu, Kullanıcının talebi doğrultusunda çekmiş olduğu fotoğrafların 3D PROBOX tarafından işlenerek üç boyutlu modelini oluşturma ve oluşturulan projenin Müşterinin kullanıcı hesabından ücretini ödeyerek erişim sağlamasıdır.


www.3dprobox.com sitesi: Kullanıcıların faliyet göstereceği, bilgi, reklam, 3d model ve hizmet alacağı web sitesidir.


3D ProBox App: Kullanıcıların faliyet göstereceği, bilgi, reklam, 3d model ve hizmet alacağı mobil uygulamadır.


İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.


Ürünler'e ilişkin fiyat, ödeme ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:


1. Kredi Sistemi:

• Kullanılan fotoğrafların megapikseline ve adedine göre harcanacak toplam kredi miktarı belirlenmektedir.

• Projenin onaylanması sonucu kullanıcının hesabından belirtilen kredi miktarı düşülmektedir.

• Farklı kredi paketlerine göre kredi başı fiyat değişmektedir.

• Kredi satın alımları İyzico altyapısı ile alınmaktadır.


2. Abonelik Sistemi

• 3D modellerin 3D PROBOX’a ait online görüntüleme altyapısı ile www.3dprobox.com sitesi ve 3DPROBOX Mobil Uygulaması dışında sergilenmesi sonucu yapılan görüntülenme sayıları baz alınmaktadır.

• Görüntülenme sayıları aylık olarak hesaplanmaktadır.

• Abonelikler aylık olarak İyzico altyapısı ile alınmaktadır.

• Aylık hesaplamada Profilin hesabındaki dışa paylaşılan modellerin toplam görüntülenmeleri baz alınmaktadır.

• Abonelik limitinin dışına çıkılması durumunda kullanıcıya ait olan modellerin 3DPROBOX dışında görüntülenmesi durdurulacaktır.

• Kullanıcı aktifleştirmiş olduğu aboneliği aynı ay içerisinde iptal edemez.

• Abonelik işlevini iptal ettirmediği sürece aylık ödeme aktif olacaktır.

• Farklı abonelik paketlerine göre fiyatlar farklılık göstermektedir.4. OLUŞTURULAN 3D MODELİN OLUŞTURULMASI, TESLİMAT AŞAMASI VE TESLİMAT ŞEKLİ, PROJENİN İPTALİ


1. Kullanıcı mobil uygulamaya giriş yapar ve fotoğraf çekme işlemine başlar. Çek butonuna basması ile telefon kamerası belirli saniye aralıklarla fotoğraf çekmeye başlar.


2. Çekim işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı fotoğrafları yükleyerek ve projeyi oluşturmuş olur.


3. Proje içerisindeki fotoğrafları görüp istediklerini silebilir. Üretmiş olduğu farklı projeleri de inceleyebilir.


4. Toplam piksel ve fotoğraf adedine göre projelerin kredi adetleri belirlenir.


5. Kullanıcının onay vermesi ile belirlenen kredi oranı hesabından düşülerek fotoğraflar modellenmek üzere sisteme yüklenir.


6. Kullanıcı mobil uygulama üzerinden çekim ve yükleme yapabildiği gibi web sitemiz üzerinden telefon, fotoğraf makinesi ve insansız hava aracı gibi farklı cihazlardan çekilen fotoğrafları da aynı işlem adımları ile yükleyebilir.


7. Projelerin hangi aşamada olduğu tarafımızca güncellenir. Kullanıcılar proje durumlarını profillerinden inceleyebilir.


8. Proje durumları aşamaları sırasıyla:

• Sırada: fotoğraflar sisteme yüklenmiş modellenmek üzere beklemede

• İşleniyor: modelleme aşamasına başlandı

• Paylaşıma hazır: 3d model oluşturularak kullanıcın hesabına yüklenir


9. Kullanıcı projesi ‘Sırada’ olduğu süreçte projeyi iptal edebilir. İptal sonucu kullanılan kredi adedi hesabına geri yüklenir.


10. Kullanıcın üretilen 3d modeli profiline yüklenir. Kullanıcı açıklama vs. bilgileri girerek modeli yayına alır.


11. 3D PROBOX tarafından üretin modelin 2 tür yayınlanma özelliği vardır:

Herkese Açık: Bu modeller keşfet sayfasında da yayınlanır. Üye olan olmayan herkes modeli ve açıklamalarını inceleyebilir.

Gizli: Gizli modellere sadece profil sahibi ve linki paylaştığı kişiler görebilir.


12. Üretilen 3d modelleri kullanıcı .obj ve .jpeg dosyaları olarak indirebilir.


13. Yayına alınan paylaşımları kullanıcılar ‘Paylaş’ sekmesinden:

Link olarak; sosyal medya hesaplarında, maillerde, Whatsapp gibi uygulamalarda paylaşabilir.

Embed kodu ile; kendine ait modelleri 3dprobox.com dışındaki web sitelerinde embed kod dizilimini kullanarak bize ait olan online model görüntüleme altyapısı ile yayınlayabilir.


14. Kullanıcılar başkalarına ait Herkese Açık olan modelleri link olarak paylaşabilir fakat embed kodu olarak paylaşamaz.5. KULLANICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


1. KULLANICI, İnternet Sitesi'nde yer alan Sözleşme konusu Ürünler'in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


2. KULLANICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya [email protected] adresi üzerinden ulaştırabilirler.


3. KULLANICI, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından KULLANICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal hizmete ait temel özellikler, hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.


4. İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu, Sözleşme KULLANICI tarafından İnternet Sitesi/Mobil Uygulama'da onayladıktan sonra KULLANICI Sözleşme'ye ve Ön Bilgilendirme Formu'na istediği şekilde www.3dprobox.com adresinden erişilebileceğini anlar ve kabul eder. Söz konusu metinler SATICI tarafından asgari 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.


5. KULLANICI'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini KULLANICI'dan talep edebilir ve her koşulda KULLANICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, KULLANICI'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan KULLANICI sorumlu olacaktır.6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


1. Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde Denizli İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Denizli Tüketici Mahkemeleri görevlidir.


2. İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda 3D PROBOX’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


7 (yedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, [.] tarihinde, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.